Aktualny numer sierpniowy tj.  8/2018 – nakład redakcyjny wyczerpany! 

(Numer można kupić jeszcze w punktach sprzedaży prasy w całym kraju do dnia 21.08.2018r. 
Szukajcie nas u dystrybutorów: Ruch, Kolporter, Garmond, Poczta Polska, Empik, Auchan, Carrefour) 

Osoby zainteresowane prenumeratą prosimy o jej zamawianie od numeru wrześniowego tj. 9/2018

Prenumerata roczna: 9/2018 – 8/2019
Prenumerata półroczna: 9/2018 – 2/2019

Numer wrześniowy tj. 9/2018 będzie dostępny w punktach sprzedaży prasy oraz w sprzedaży redakcyjnej od dnia 22.08.2018 r. 

 

PRENUMERATA
Wpłaty za prenumeratę można dokonać na poczcie lub przelewem.
Do złożenia zamówienia i wystawienia faktury niezbędne są:

  • imię, nazwisko, numer telefonu i adres na który wyślemy miesięcznik,
  • tytuł przelewu: prosimy wpisać wybrany rodzaj prenumeraty – od nr …/rok do nr …/rok (np: półroczna – od 7/2018 do 12/2018).

NUMERY ARCHIWALNE
Oprócz prenumeraty bieżących numerów, mogą Państwo zamówić również numery archiwalne.
W tym celu należy wpłacić 6,99 zł za każdy zamawiany numer, a w tytule przelewu wpisać numery zamawianych egzemplarzy.
Koszt przesyłki zawarty jest w cenie miesięcznika.

Dane do wpłaty:
„MediaCom Press” Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź

Konto do wpłat:
Bank ING 49 1050 1461 1000 0090 3108 5880

UWAGA!
Podajemy, które numery archiwalne są dostępne w sprzedaży redakcyjnej:

5/2017, 7/2017
1/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018

 

 

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE EUROPA (ŁĄCZNIE Z CYPREM, CAŁĄ ROSJĄ I IZRAELEM)

Podajemy koszty wysyłki zagranicznej:

1 numer – 24 zł
Prenumerata półroczna – 144 zł
Prenumerata roczna – 281 zł

Dane do wpłaty:
„MediaCom Press” Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 19a, 93-578 Łódź

Konto do wpłat:
Bank ING 49 1050 1461 1000 0090 3108 5880

w tytule proszę wpisać dane do wysyłki jeśli są inne niż dane wpłacającego