Boraks czteroboran sodowy 1000g SR 1

Boraks – czteroboran sodu 

Boraks to ekologiczny i tani środek mający zastosowanie w gospodarstwie domowym i nie tylko. Występuje w przyrodzie jako minerał: boraks rodzimy. Stosowany jest również jako odczynnik, np. do wytwarzania pereł boraksowych, jako środek ułatwiający lutowanie, a w przemyśle do produkcji szkła i szkliw; stosowany także jako składnik mikronawozów.

Cena brutto 15,50 zł

Wybierz wariant

  • Dostępność:
  • dużo

Wysyłka od: 5.00 zł

Boraks – czteroboran sodu 

Boraks to ekologiczny i tani środek mający zastosowanie w gospodarstwie domowym i nie tylko. Występuje w przyrodzie jako minerał: boraks rodzimy. Stosowany jest również jako odczynnik, np. do wytwarzania pereł boraksowych, jako środek ułatwiający lutowanie, a w przemyśle do produkcji szkła i szkliw; stosowany także jako składnik mikronawozów.

Boraks – jak stosować?

Boraks można wykorzystać jako:

    • uniwersalną pastę do czyszczenia,

    • środek do czyszczenia toalet,

    • środek do czyszczenia i dezynfekcji lodówek oraz zamrażarek,

    • środek do prania (wymieszany z płatkami mydlanymi),

    • środek do udrażniania rur,

    • środek na karaluchy, mrówki i osy.

Zagrożenia:

H315 – działa drażniąco na oczy.

P265 – dokładnie umyj ręce po użyciu.

P280 – stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 – w przypadku dostania się środka do oczu, należy je ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku soczewek kontaktowych należy je wyjąć i dopiero płukać delikatnie oczy.

P337 + P313 – w przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy należy niezwłocznie zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opinie (0)

Dodaj opinię

Oceniasz jako: