Wszystkich chętne osoby, które chcą opowiedzieć o swojej walce z chorobą zachęcamy do opisania swojej historii. O tym, jak dzięki światłym lekarzom lub naturoterapeutom udało się powrócić do zdrowia.
Podziel się swoimi doświadczeniami – może pomogą one dość do zdrowia innym osobom!
Wybrane przez nas, najciekawsze artykuły opublikujemy w miesięczniku, a ich autor otrzyma wynagrodzenie w wysokości 150 zł.

Wytyczne dotyczące nadsyłanych tekstów:

 1. Materiały tekstowe prosimy wysyłać napisane w wersji elektronicznej drogą mailową lub pocztową na nośnikach takich jak płyty CD, DVD lub pendrive.
 2. Zdjęcia i ewentualną dokumentację w wersji elektronicznej (rozdzielczość min. 250 dpi), lub fizycznie w listach pocztowych.
 3. Do tekstów i materiałów ikonograficznych prosimy dołączyć pełne dane adresowe:
  imię i nazwisko,
  miejsce zamieszkania wraz z kodem pocztowym,
  numer telefonu lub/i adres mailowy
  nr konta bankowego, na które przelejemy ewentualne honorarium.
  oraz oświadczenie o treści: Zgadzam się na publikację mojego listu wraz ze skanami materiałów dodatkowych w miesięczniku ZDROWIE bez leków. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez wydawnictwo MCPress sp. z o.o.
 4. Teksty nie powinny przekraczać 4000 znaków wraz ze spacjami. Im więcej załączonych będzie materiałów ikonograficznych, tym mniej zmieści się tekstu. Objętość 4000 znaków pozwoli na zilustrowanie materiału zdjęciem o wymiarach  ok. 10×10 cm.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania oraz selekcji nadesłanych materiałów.
 6. Redakcja nie odsyła przysłanych materiałów.
 7. Materiały prosimy nadsyłać na adres mailowy: redakcja@mcpress.pl lub drogą pocztową: MEDIACOM PRESS Sp. z o.o., 93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 19a