Osoby zainteresowane reklamą w naszym miesięczniku prosimy o kontakt pod adres: kontakt@zdrowiebezlekow.pl lub telefonicznie: 607 217 772. 

Informacje:
Miesięcznik ogólnopolski wydawany od czerwca 2017 roku, dostępny w punktach sprzedaży prasy w całym kraju, a także w dystrybucji zagranicznej.
Nakład 45 000 egz.