Osoby zainteresowane reklamą w naszym miesięczniku prosimy o kontakt pod adres: kontakt@zdrowiebezlekow.pl

Informacje:

Miesięcznik ogólnopolski, dostępny w punktach sprzedaży prasy w całym Kraju.
Nakład 45 000 egz. 

Kontakt telefoniczny w sprawie reklamy: 607 217 772