(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MediaCom Press Sp. z o.o.
Dobra 727,
34-642 Dobra
sklep@zdrowiebezlekow.pl
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________