Tkanka nerwowa

Tkanka nerwowa

Tkanka nerwowa to tkanka składająca się z neuronów (komórek nerwowych) i komórek glejowych (pełniących funkcje ochronne i odżywcze), tworzących układ nerwowy.

Budowa tkanki nerwowej

Tkanka nerwowa zbudowana jest z komórek nerwowych zwanych neuronami. Neuron składa się z ciała komórki (perikarion) oraz wypustek komórkowych odchodzących od ciała komórki. W ciele komórki znajduje się neuroplazma oraz jądro. W neuroplazmie są włókienka przewodzące – neurofibryle. Od ciała komórki nerwowej odchodzą dwa rodzaje wypustek:

  • Demdryt – krótsza wypustka, drzewkowato rozgałęziona. Dendryty są rozgałęzionymi strukturami, przenoszącymi impulsy nerwowe otrzymywane z innych neuronów przez synapsy do ciała komórki; są wypustkami protoplazmatycznymi i ich liczba zależy od kształtu ciała komórki. Dendryty mogą mieć albo wolne zakończenia w innych tkankach (receptory czuciowe) albo mają synapsy z innymi neuronami.
  • Neuryt lub akson – z reguły jest dłuższy od dendrytów. Przekazuje informacje z ciała komórki do kolejnych neuronów lub komórek. W komórce występuje pojedynczo, choć może być rozgałęziony. Połączenie między dendrytem jednej komórki nerwowej i aksonem kolejnej komórki nerwowej nosi nazwę synapsy. Cały akson otoczony jest aksolemą (błoną komórkową) i wypełniony aksoplazmą.


W tkance nerwowej występują neurony o różnych kształtach: kulistym, wrzecionowatym lub wielobocznym.


Neuron
, niezależnie od kształtu, ma tylko jeden neuryt. Rozróżnia się neurony: zwojowe, dwubiegunowe i wielobiegunowe. Neurony zwojowe i dwubiegunowe mają po jednym neurycie i dendrycie, z kolei neurony wielobiegunowe to tylko jeden neuryt i kilka dendrytów. Neurony zwojowe tworzą zwoje nerwowe, a dwubiegunowe występują w siatkówce gałki ocznej i w nabłonku pola węchowego jamy nosowej. Neurony wielobiegunowe są w mózgowiu i w rdzeniu kręgowym.

Pączki neurytów lub dendrytów tworzą włókno nerwowe, czyli nerw.

Zadania tkanki nerwowej

  • odbieranie, przekazywanie i reakcja na bodźce pochodzące ze środowiska,
  • przewodzenie impulsów,
  • wytwarzanie substancji przekaźnikowych,
  • koordynacja aktywności intelektualnej, świadomości oraz podświadomości.


Opracowała Agata Majcher