Termografia w trosce o zdrowie

Termografia w trosce o zdrowie

Ostatnio otrzymuję wiele pytań dotyczących termografii piersi lub termowizyjnego obrazowania piersi jako alternatywy dla mammografii w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi – u zdrowych kobiet, jak również u tych z podejrzeniem wystąpienia guzków nowotworowych.

Rak piersi u kobiet

Rak piersi jest na świecie najczęstszym nowotworem wśród kobiet. Statystyki pokazują, że ok. 2 na 5 kobiet na całym świecie zachoruje na raka piersi. Od 2013 r. rak piersi jest główną przyczyną zgonów kobiet, a według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do roku 2030 spodziewana jest diagnoza około 27 mln nowych przypadków. Niestety ostatnie doniesienia z onkologii piersi zatrważająco potwierdzają wcześniejsze prognozy.

Rak to stan, w którym komórki rosną nieregularnie i wpływają na inne części ciała. Rak piersi jest najczęściej nowotworem inwazyjnym, który koncentruje się wokół tkanki piersi i często objawia się nieregularnymi guzkami, płynem w sutkach lub czerwonymi plamami na skórze, ma tendencję do przerzutów. Istotne znaczenie ma fakt wykrycia guzka przed osiągnięciem przez niego rozmiaru 10 mm, to daje 85 proc. szans na całkowitą remisję.

Obecnie dostępnych jest wiele różnych technik diagnozowania patologii raka: mammografia, USG, rezonans magnetyczny, biopsje, jak również termografia. Zarówno mammografia, jak i USG czy rezonans są badaniami strukturalnymi (anatomicznym), natomiast termografia jest badaniem funkcjonalnym (fizjologicznym). Jest ona jedną z niewielu procedur medycznych pozwalających wykryć zmiany fizjologiczne towarzyszące patologii piersi, niezależnie od tego, czy jest to nowopowstający stan zapalny raka, choroba włóknisto-torbielowata, infekcja czy choroba naczyniowa.

Jak działa termografia?

Termografia to proste badanie fizjologiczne, które opiera się na kontroli nerwów współczulnych nad przepływem krwi w skórze oraz na zdolności współczulnego układu nerwowego do reagowania na ból, patologię, uraz lub dysfunkcję w dowolnym miejscu ciała. Unikalny wkład termografii polega na tym, że pokazuje ona procesy fizjologiczne i metaboliczne.

Kamera termograficzna (na podczerwień) mierzy temperaturę skóry i przetwarza pomiary radiometryczne na obrazy. Wzorce stanu zapalnego i hipotermii uwidoczniają się na skanie termografii, co czyni go jednym z najdokładniejszych sposobów wykrywania problemów w układach naczyniowych, mięśniowych, nerwowych i szkieletowych. Termografia piersi opiera się na założeniu, że krew powinna być stale dostarczana do określonego obszaru, zanim zaczną rosnąć nieprawidłowe komórki. Aktywność chemiczna i naczyń krwionośnych w tkance przednowotworowej jest często wyższa niż w zdrowej komórce. Ponieważ zmiany przednowotworowe i nowotworowe są tkankami charakteryzującymi się wysokim stopniem metabolizmu, potrzebują obfitego dopływu składników odżywczych, aby utrzymać swój wzrost, a tym samym mogą zwiększać temperaturę powierzchni piersi. Termografia identyfikuje sygnał ciepła z górnej warstwy skóry, a piersi, ze względu na swoją budowę, doskonale nadają się do obrazowania termowizyjnego. Chociaż pomiary temperatury różnią się w różnych częściach ciała, u zdrowego człowieka zmiany temperatury powinny być względnie symetryczne.

Zebrane wyniki badań termograficznych ocenia się na podstawie 32 standardowych znaków termologicznych i kryteriów, które są przyjętymi standardami termografii klinicznej na całym świecie. Oceniając różnice temperatur i układ naczyń krwionośnych, przeprowadzający badanie może wykryć oznaki stresu fizjologicznego, w tym zapalenie i infekcję, a także określić nieregularne unaczynienie.

Mammografia a termografia

Termografia piersi w podczerwieni jest narzędziem przesiewowym stosowanym do pomiaru rozkładu temperatury tkanki piersi i ma wiele zalet: jest nieinwazyjna, bezpieczna, bezbolesna, nie uszkadza komórek ani DNA, zajmuje mniej niż 30 minut. Obraz termograficzny i wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych poprawiły dokładność termografii we wczesnej diagnostyce nieprawidłowości piersi.

W badaniu termograficznym, w przeciwieństwie do mammografii, kobiety nie są narażone na żadne promieniowanie i nie dochodzi do ucisku piersi, dzięki czemu pacjentki mogą czuć się komfortowo.

Termografią można wykryć następujące potencjalne schorzenia:
 • cysty piersi,
 • tumory piersi,
 • przekrwienie limfatyczne,
 • dominacja estrogenów,
 • uogólnione zapalenie,
 • fibrocystyczne piersi,
 • brak równowagi hormonalnej.

Wszystkie kobiety mogą odnieść korzyści z badań termograficznych piersi. Jest to szczególnie wskazane dla kobiet w wieku od 20 do 50 lat, gdy gęstsza tkanka piersi zmniejsza skuteczność mammografii. Termografia jest efektywna u kobiet: z gęstymi piersiami, z implantami piersi, po zmniejszeniu piersi oraz do monitorowania po operacjach. Może też stanowić wskaźnik kliniczny dla lekarza, informując go, że określony obszar piersi wymaga dokładniejszego zbadania. Co ważne, że termografia jest bezpieczna także dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Kobiety, które korzystają regularnie z termografii, nawet już od 20 roku życia mogą monitorować stan swoich piersi przez całe życie i na czas otrzymywać powiadomienia o wszelkich zmianach fizjologicznych, aby móc wdrożyć strategie zapobiegawcze w celu zmniejszenia ryzyka chorób. Zmiany fizjologiczne zwykle pojawiają się na wiele lat przed zmianami strukturalnymi. Wczesne oznaki nieprawidłowości pozwalają na szybsze podjęcie leczenia.

Powody, dla których warto wykonać badanie termograficzne:
 • odczucie nieuzasadnionego bólu lub dyskomfortu,
 • wczesne wykrycie choroby,
 • dokładniejsze zbadanie uszkodzenie tkanki miękkiej,
 • zidentyfikowanie nieprawidłowego obszaru do dalszych badań diagnostycznych,
 • śledzenie postępów w leczeniu.

Wielokrotnie spotykamy się z opinią, że termografia to narzędzie diagnostyczne „medycyny niekonwencjonalnej”. Choć nadal jest odrzucana w niektórych krajach jako ważne badanie piersi, to kamery termograficzne są często stosowane w szpitalach i prywatnych klinikach ginekologicznych, w tym w Europie, Ameryce Północnej, Kanadzie, Skandynawii, Korei, Tajwanie i Japonii. W Nowej Zelandii dostępna jest w prywatnych klinikach od 2002 r. i tysiące kobiet w tym kraju zdecydowało się tak monitorować zdrowie swoich piersi. W Polsce coraz więcej naukowców przygląda się tej metodzie, jak również pisze doktoraty na jej temat. Jednym z nich był Tomasz Rok z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w roku 2010 napisał rozprawę doktorską pt. Wykorzystanie termografii w diagnostyce i terapii. Temat omawiany był też w 2018 r. w artykule naukowym Zastosowanie obrazowania termicznego w diagnostyce nowotworów piersi.

Obecnie termografia jest zwykle używana przez lekarzy i techników termograficznych we względnej izolacji od oddziałów radiologii, przy czym ci drudzy mają tendencję do ignorowania wyników badań termograficznych. Jednak obie metody przesiewowe uzupełniają się i nie są konkurencyjne. Zawsze konieczne będzie badanie strukturalne w jakiejś formie, chociaż jak powyższe badania wskazują, pierwotne badanie przesiewowe za pomocą obrazowania termowizyjnego może być bardziej czułym i wcześniejszym markerem.

W Centrum Zdrowia Biomed dbamy o zdrowie pacjentów nie tylko w kategoriach klinicznych, ale zdajemy sobie sprawę, że opieka zdrowotna nie musi i nie powinna być stresująca. Dzięki najnowszym postępom dzisiejszej technologii, dostępnych jest więcej metod badań przesiewowych i diagnozowania nieprawidłowości w organizmie niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego ważne jest, aby znać dostępne opcje. Bycie proaktywnym w kwestii opieki zdrowotnej pozwala na bardzo wczesne wykrycie potencjalnych chorób, skrócenie czasu leczenia i rekonwalescencji, a przede wszystkim zminimalizowanie potencjalnego stresu związanego z chorobą.

Termografia może zobaczyć, jak Twoje ciało prosi o pomoc wcześniej, niż powie Ci to lekarz.

Bibliografia u autorki

Hanna Ormańczyk PhD

Lekarz medycyny naturalnej, praktyk medycyny integracyjnej, osteopata (wykształcona i certyfikowana w Kanadzie). Założycielka Centrum Zdrowia Biomed specjalizującego się w holistycznym podejściu do potrzeb organizmów dzieci i dorosłych. Autorka książek i publikacji na temat zdrowia i sposobów leczenia w USA i Kanadzie. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY / REKLAMA