Koronawirus SARS-Cov-2 (COVID-19) – fakty

Koronawirus SARS-Cov-2 (COVID-19) – fakty

Ostatnio gorącym tematem jest rozprzestrzenianie się koronawirusa (SARS-Cov-2), który dotarł do nas aż z samych Chin. Wirus ten powoduje chorobę COVID-19 (corona-virus-disease-2019). Można ją rozpoznać po następujących objawach: gorączka, suchy kaszel, zmęczenie i płytki oddech, ból gardła, katar oraz kichanie.

Większość przypadków choroby ma łagodny przebieg, jednak część może prowadzić do bardzo niebezpiecznego wirusowego zapalenia płuc lub niewydolności wielonarządowej, a w rezultacie – do śmierci. Zakażenie rozprzestrzenia się między ludźmi drogą kropelkową, zazwyczaj w wyniku kaszlu lub kichnięcia. Okres wylęgania się choroby najczęściej wynosi od 2 do 14 dni. Do podstawowych metod zapobiegania zakażeniom zalicza się: częste i dokładne mycie dłoni, utrzymywanie dystansu fizycznego względem osób z objawami grypopodobnymi oraz unikanie dotykania twarzy nieumytymi dłońmi. Zaleca się zakrywanie chusteczką lub zgięciem łokcia ust oraz nosa. Nie istnieje szczepionka ani konkretna metoda leczenia choroby. Stosuje się leczenie objawowe, podtrzymujące oraz eksperymentalne. Współczynnik śmiertelności jest szacowany na od 1% do 4% i ciągle rośnie. WHO ogłosiło stan zagrożenia dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym w wyniku rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19 dnia 30 stycznia 2020 roku. Na chwilę obecną najlepszym rozwiązaniem jest maksymalna mobilizacja sił obronnych organizmu poprzez naturalne wsparcie odporności.

Walka z dezinformacją i paniką

„Nowy” koronawirus stał się dobrym narzędziem wielu manipulacji i teorii spiskowych. Wśród jednych wywołuje on śmiech i niedowierzanie, że jest w jakimkolwiek stopniu zagrożeniem, inni zaś (w obawie przed przymusową kwarantanną) kupują zapasy suchej żywności i wody. Internet stał się narzędziem idealnym do szerzenia propagandy – od lewicy do prawicy, od mainstreamu po media podziemne. Dnia 2 marca 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli m.in. Google’a, Facebooka, Twittera i Microsoftu, na którym potwierdzono, że w sieci namnożyły się fałszywe i siejące strach fake newsy dotyczące tej choroby, sposobu i prędkości, z jaką się rozprzestrzenia, oraz „skutecznych metod leczenia”. (Takich jak np. wypicie wybielacza, który ma rzekomo wytłuc wirusa. Nie polecamy!). Przedstawiciele tych serwisów oświadczyli, że podjęli działania w kierunku rozwiązania tychże „rewelacji”. Z kolei 3 marca 2020 roku wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová poinformowała, że w krajach Unii Europejskiej został wdrożony system szybkiego ostrzegania i monitorowania poważnych przypadków dezinformacji wykorzystującej koronawirus SARS-CoV-2 zwany także COVID-19.

Możliwe scenariusze

W dniu 2 marca 2020 roku polski rząd przygotował ustawę na okoliczność rozpowszechnienia się koronawirusa – zachęcam każdego do zapoznania się z tymi postanowieniami, gdyż mogą one podpowiedzieć nam możliwe scenariusze, a także wyjawić narzędzia, jakich będą mogły w sytuacji kryzysowej użyć oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest to żadna podziemna informacja ani tym bardziej dezinformacja, przeciwnie – dokument jest jawny i to, co zostało tam zatwierdzone, warto wziąć pod rozwagę.

Ustawa nazywa się: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w całości jest dostępna pod tym linkiem:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=265

Opisuje ona m.in. sposoby przeciwdziałania COVID-19. Jedne z istotniejszych kwestii to:


1. (…) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 Prezes Rady Ministrów może wydawać polecenia przedsiębiorcom. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. (…)

2. Zostały ustalone strefy różnicujące skalę niebezpieczeństwa epidemiologicznego. Na przykład strefa zero to obszar, na którym wystąpił stan epidemii. Obszar ten podlega ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli.

3. (…) W celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych osoby chore albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. (…)

4. (…) Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności. (…)

5. Minister Obrony Narodowej w razie stwierdzenia stanu epidemii lub niebezpieczeństwa rozpowszechnienia się zagrożenia dla zdrowia publicznego może zobowiązać oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania odpowiednich zadań.

6. (…) Rada Ministrów może zastosować rozwiązania mające na względzie zdrowie publiczne, na przykład takie:

 • ograniczenia, obowiązki i nakazy;
 • czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
 • obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 • obowiązek poddania się kwarantannie;
 • miejsce kwarantanny;
 • zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
 • czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
 • nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
 • nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
 • zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 • nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Apel o spokój i zdrowy rozsądek

W związku z panującym strachem i dezinformacją warto do tematu podejść ze spokojnym umysłem i posługiwać się informacjami zgodnymi z faktami. Przedarcie się przez gąszcz fake newsów łatwe nie jest, ale z drugiej strony – nie jesteśmy od informacji odizolowani. Oto, co już wiemy:

 • Koronawirusy rozprzestrzeniają się drogą kropelkową, dlatego w okresie przeziębień, grypy czy innych infekcji wirusowych zawsze należy postępować tak, jak postępowalibyśmy podczas wirusówek: chorzy zostajemy w domu, nie chodzimy do szkoły czy pracy i leczymy się w warunkach domowych.
 • W większych skupiskach ludzkich staramy się utrzymywać dystans wobec osoby kichającej lub okazującej oznaki choroby wirusowej, namawiając ją do udania się do lekarza lub do domu.
 • Zachowujemy higienę. Często myjemy ręce mydłem i ciepłą wodą, staramy się nie dotykać rąk w okolicach oczu, ust lub nosa.
 • Do tej pory nie wynaleziono szczepionki na COVID-19.
 • Koronawirusy w większości mają łagodny przebieg, więc najważniejsze i najlepsze, co można zrobić, to: naturalnie zadbać o swoją odporność, a jak to zrobić – o tym w kolejnym artykule.


Źródła:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=265
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-alert-triggered-after-coronavirus-disinformation-campaign/


Agata Majcher