Początek końca Europy - Witold Gadowski


Początek końca Europy - Witold Gadowski

Zapis spotkania z Witoldem Gadowskim podczas 3 Zlotu Sympatyków miesięcznika "Zdrowie bez Leków" - największego, niezależnego periodyka o medycynie naturalnej i klasycznej. Redaktor Gadowski analizuje aktualną sytuację polityczną oraz społeczną w Polsce i na świecie wskazując na realne zagrożenia dla naszej cywilizacji oraz dziedzictwa chrześcijańskiego.