Przemysław

Przemysław Siwacki

Autor książki „Globalne oślepienie", która ma na celu otwarcie ludziom oczu na zachodzące obecnie na świecie przemiany. Jako dziecko, dzięki naturalnym metodom leczenia, wygrał walkę z rakiem. Obecnie organizuje warsztaty powrotu do natury połączone z rozwojem samoświadomości.

Tego autora