Padaczka

Padaczka

Epilepsja co to jest?

Padaczka (zwana też „epilepsją“)  to choroba ośrodkowego układu nerwowego (OUN), która zakłóca funkcjonowanie komórek nerwowych w mózgu. W efekcie zaburzeń komórek kory mózgowej dochodzi do drgawek całego organizmu, a nawet do utraty świadomości. Najczęstsze objawy to: drżenie rąk i nóg, zaburzenia zmysłów: słuchu, wzroku, węchu i smaku oraz drętwienie i ból kończyn. Na tę chorobę neurologiczną cierpi na świecie około 50 milionów ludzi. W Polsce szacuje się, że jest to liczba ponad 400 tysięcy pacjentów.

Przyczyny padaczki

Najczęstsze przyczyny epilepsji to: uwarunkowania genetyczne, wady rozwojowe mózgu, choroby zakaźne podczas ciąży oraz uszkodzenia porodowe, a także: guzy mózgu, zapalenie opon mózgowych, udar mózgu. Przyczynami są także uszkodzenia spowodowane urazami powypadkowymi. Często padaczka towarzyszy innym chorobom OUN, np. chorobie Alzheimera. Najnowsze badania dowodzą, że ataki padaczki spowodowane są długotrwałym procesem zmian molekularnych i strukturalnych mózgu, zwanym epileptogenezą. Często zmiany te mają swoje źródło w długotrwałym nadużywaniu alkoholu – mówimy wówczas o padaczce alkoholowej.


Jak w większości chorób neurologicznych wszystkie przyczyny nie są dokładnie ustalone, a leczenie jest długotrwałe i niestety często nie prowadzi do całkowitego wyleczenia.

Opracował Sławomir Śmiełowski