Nawyk

Nawyk

„Nawyk to wyuczona sekwencja zachowań, które są automatyczną reakcją na specyficzne wyzwalacze i ich funkcją jest osiągnięcie pewnych stanów końcowych” – to definicja według holenderskiego badacza Basa Verplankena.

Inaczej mówiąc, nawyk jest wykonywaną automatycznie czynnością wskutek działania jakiegoś bodźca, która ma nam coś dać, a jeszcze inaczej mówiąc: jest to automatyzacja zwyczaju – ale uwaga! – jeśli zachowanie nie jest dla nas przyjemne, to prawdopodobnie nie stanie się naszym nawykiem. Innymi słowy, dzięki procesom uczenia się możliwa jest automatyzacja czynności – tak powstaje właśnie NAWYK.


Po co nam nawyk? Czynności automatyczne nie angażują świadomości lub robią to w niewielkim stopniu oraz nie wymagają dużego wysiłku oraz uwagi, w przeciwieństwie do czynności kontrolowanych, które angażują świadomość i wymagają wysiłku i uwagi. 

A więc po co nam nawyki?

  • większa ekonomia procesów poznawczych,
  • częstszy „urlop” dla naszego mózgu,
  • większa liczba nawykowych zachowań, czyli większa wydajność mózgu,
  • nie trzeba poświęcać uwagi prostym czynnościom, gdy zamiast tego można ją poświęcić na bardziej złożone, ciekawe dla nas. 

Opracowała Marzena Surmińska