Ból w klatce piersiowej. Czy to zawał?

Ból w klatce piersiowej. Czy to zawał?

Ból (łac. dolor) definiowany jest jako nieprzyjemne przeżycie zmysłowe i emocjonalne, połączone z aktualnym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanki lub związane z wyobrażeniem tego typu uszkodzenia. Uczucie bólu pełni funkcję sygnału alarmowego, ostrzegając przed możliwym uszkodzeniem organu lub toczącym się procesie chorobowym. Ból wywołuje uczucie lęku o własne zdrowie. 

Jednym z bardziej niepokojących rodzajów tego dyskomfortu jest ból w klatce piersiowej kojarzący się z groźnym dla życia zawałem serca. Jednak statystyki wskazują, że bardzo rzadko ból w klatce piersiowej prognozuje zawał, a wręcz większość dolegliwości bólowych ze strony klatki piersiowej jest banalna i niegroźna. 

Jednak zdarza się, że faktycznie ból w klatce piersiowej może być zwiastunem choroby zagrażającej życiu – niemniej niepokojące od zawału są dolegliwości bólowe:

– w zatorze tętnicy płucnej, 

– w odmie opłucnowej, 

– w rozwarstwiającym tętniaku aorty, 

– w chorobie wrzodowej (grozi krwotok lub pęknięcie wrzodu). 

W wielu przypadkach osoba skarżąca się na ból w klatce piersiowej podejrzewa, co może być jego przyczyną. Lecz jeśli ból jest bardzo silny, osoba chora nie wie, co może być jego powodem, i jeśli do tego dochodzą niejasne i niepokojące objawy towarzyszące (np. spadek ciśnienia tętniczego, zasłabnięcie, duszność, sinica, zaburzenia rytmu serca, gorączka, nudności, wymioty), powinno się niezwłocznie skontaktować z pogotowiem ratunkowym.

Poniższa tabela przedstawia rodzaje i charakterystykę bólu w klatce piersiowej. Warto się z nią zapoznać, by w razie niepokojącego bólu móc go szybko zróżnicować.

 

Przyczyna

Umiejscowienie

Charakter bólu

Czas trwania

Czynniki wywołujące

lub nasilające

Czynniki łagodzące

Niektóre objawy towarzyszące

dławica piersiowa

zamostkowy, może promieniować do szyi, żuchwy, ramion, łokci, nadbrzusza

gniotący, piekący, ściskający

2–10 min.

wysiłek fizyczny, stres emocjonal-ny, zimne powietrze, obfity posiłek

nitrogliceryna podjęzykowo, zaprzestanie wysiłku

Duszność

zawał serca

j.w.

jw., zwykle silniejszy

trwa >30 min.

j.w.

nitrogliceryna i zaprzestanie wysiłku nie przynoszą ulgi

duszność, poty, osłabienie, nudności, wymioty

zapalenie osierdzia

za mostkiem lub w okolicy uderzenia koniuszkowego; może promieniować do szyi i lewego barku

ostry, kłujący, o zmiennym natężeniu

wiele godzin lub dni

głęboki wdech, skręcenie tułowia, pozycja leżąca, kaszel;

pozycja siedząca z pochyleniem do przodu

objawy choroby podstawowej, tarcie osierdziowe, duszność

rozwarst-wienie aorty

przednia ściana klatki piersiowej, może promieniować do okolicy międzyłopatkowej lub lędźwiowej

rozdzierający, niezwykle silny, pojawia się nagle

utrzymuje się godzinami

wysokie ciśnienie tętnicze

 

szmer niedomykalno-ści zastawki aortalnej, asymetria ciśnienia tętniczego na kończynach

ból opłucno-wy

zazwyczaj jednostronny, może promieniować do okolicy międzyłopatko-wej

ostry, kłujący

Utrzymujący się

głęboki wdech, kaszel, ruchy tułowia;

ułożenie na tej stronie klatki piersiowej, po której występuje ból

objawy choroby podstawowej, zwykle duszność, tachypnoë

nerwoból

jednostronny w półpaścu, może być obustronny przy zmianach w kręgosłupie

ostry

zmienny

może się nasilać przy lekkim dotyku

w półpaścu leki przeciwwirusowe, w innych stanach analgetyki

osutka pęcherzykowa w półpaścu, tkliwość uciskowa kręgów piersiowych

refluks żołądkowo-przełyko-wy

zamostkowy, może promieniować do pleców

zwykle piekący lub gniotący

zmienny

obfity posiłek, pochylanie się, pozycja leżąca

środki przeciwrefluksowe

ból w nadbrzuszu, dyspepsja

pęknięcie przełyku

zamostkowy

bardzo silny, piekący

pojawia się nagle

gwałtowne wymioty, wysiłek

 

wymioty

kamica żółciowa

prawe podżebrze lub nadbrzusze, może promieniować do prawego barku

silny, narastający, potem stały, ustępuje wolno

od kilkunastu minut do kilkunastu godzin

spożycie tłustego posiłku;

pozycja leżąca, bez ruchu

nudności, wymioty, jadłowstręt

choroba wrzodowa

nadbrzusze, czasem w dolnej części klatki piersiowej

tępy, rzadziej ostry lub piekący

godziny

zjedzenie posiłku (wrzód żołądka) lub pozostawanie na czczo

zjedzenie posiłku przy wrzodzie dwunastnicy, środki zobojętniające kwas żołądkowy

dyspepsja

ból kostno-stawowy

miejscowy, przednia ściana klatki piersiowej

ostry lub gniotący

godziny, dni

ruchy klatki piersiowej, szczególnie kaszel

 

tkliwość przy dotyku

ból nerwicowy

przednia ściana klatki piersiowej

zmienny

zmienny

stres emocjonalny

środki uspokajające

duszność, kołatanie serca, niepokój

Na podstawie: Choroby układu krążenia w: Medycyna Praktyczna, redaktorzy działu: A. Budaj, W. Leśniak.

Agata Majcher

Inne wpisy w tej kategorii

Obturacyjny bezdech senny cz. 1

2021-03-04

Obturacyjny bezdech senny cz. 1

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego jest najczęstszą postacią zespołów bezdechu. Występuje on w 9 na 10 przypadków u osób z tego typu problemami oddechowymi.

Czytaj dalej

Choroby opłucnej cz. 1

2021-03-04

Choroby opłucnej cz. 1

Choroby opłucnej dotyczą zbiorczo wszystkich chorób ściśle związanych z opłucną. Poniżej zostały wymienione i scharakteryzowane poszczególne z nich.

Czytaj dalej

Choroby mikrokrążenia

2021-03-03

Choroby mikrokrążenia

Mikrokrążenie to sieć drobnych naczyń układu krwionośnego kręgowców. Obejmuje naczynia włosowate, tętniczki, drobne żyłki, naczyńka chłonne i połączenia tętniczo-żylne.

Czytaj dalej

Obrzęk limfatyczny (limfodemia)

2021-03-03

Obrzęk limfatyczny (limfodemia)

Obrzęk chłonny to schorzenie spowodowane niewydolnością limfatyczną tkanek skorelowane zastojem chłonki na skutek wad wrodzonych lub nabytego uszkodzenia naczyń chłonnych.

Czytaj dalej

Zespół Klippela–Trénaunaya

2021-03-03

Zespół Klippela–Trénaunaya

Zespół Klippela–Trénaunaya to rzadki zespół wad wrodzonych charakteryzujący się występowaniem malformacji naczyniowych włosowatych i żylnych oraz przerostem kończyn.

Czytaj dalej

Zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu

2021-03-03

Zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu

Zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu to zaburzenia oddychania występujące podczas snu.

Czytaj dalej